De garantie is ongeldig als het defect (op welke wijze dan ook) door verkeerd gebruik, verwaarlozing en vervalsing of onjuiste afstellingen is veroorzaakt. Het is ongeldig wanneer onbevoegde personen wijzigingen of reparaties uitvoeren. De garantie is eveneens ongeldig in de volgende gevallen:


  • Bij de reparatie van een huishoudelijk product dat in een commercieel milieu wordt gebruikt
  • Bij een reparatie die toe te schrijven is aan een onjuiste installatie in uw huis. Bij een reparatie van elk onderdeel waarvan het serienummer is verwijderd
  • Het artikel is al opengemaakt anders dan voor bedoeld gebruik
  • Het artikel  is gerepareerd door niet een niet bevoegd service centre of bij de reparatie zijn geen goedgekeurde onderdelen of accessoires gebruikt
  • Waar alle aanvullende apparatuur, dat niet door bedrijfsnaam geleverd of geadviseerd is, problemen en schade veroorzaakt dat met het product in verband staat of met het product gebruikt is