Als een reparatie mogelijk is en het defect onder de garantie valt worden er geen kosten voor de reparatie in rekening gebracht. Als er sprake is van verkeerd gebruik en / of nalatigheid zullen er kosten voor de reparatie in rekening gebracht worden. We stellen u hiervan eerst op de hoogte. U kunt dan zelf beslissen of u de reparatie wel of niets wilt laten uitvoeren.